Reklama

Wielkopolska. Gminy dostaną 67 milionów na modernizację kanalizacji

Opublikowano:
Autor:

Wielkopolska. Gminy dostaną 67 milionów na modernizację kanalizacji  - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości

Wielkopolska. Ponad 67 mln zł dotacji ze środków europejskich przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafi do Wągrowca, Wolsztyna i Turka w województwie wielkopolskim. Pieniądze te zostaną przeznaczone na rozbudowę i unowocześnienia systemów wodno-ściekowych.

 

Poniżej infirmacja NFOŚiGW

Inwestycje w trzech wielkopolskich miastach mogą być dofinansowane przez NFOŚiGW dzięki działaniu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

Wągrowiec

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu”, który będzie realizowany przez tamtejsze Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., otrzyma dotację z NFOŚiGW w wysokości 24 587 065 zł. 19 czerwca br. w siedzibie NFOŚiGW została podpisana w tej sprawie umowa. Sygnowała ją Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska oraz Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu Krzysztof Garnetz. Całkowity koszt projektu wyniesie 47 231 574 zł. Beneficjent – przy zaangażowaniu środków własnych – otrzyma dodatkowo niskooprocentowaną pożyczkę z NFOŚiGW.

Prace wykonawcze związane z projektem będą trwały w Wągrowcu do końca 2021 r. Nastąpi m.in. rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną. Tzw. efekt ekologiczny ma być osiągnięty do 14 stycznia 2023 r., a jednym z jego przejawów będzie podwyższenie ilości przetwarzanego osadu ściekowego do 1,6 tys. Mg/rok.

– Nasza oczyszczalnia pochodzi z lat 80 ubiegłego wieku i wymaga pilnej modernizacji, a właściwie zbudowania nowej bazy. Gdyby nie środki uzyskane z NFOŚiGW, byłoby nam bardzo trudno zorganizować finansowanie. Realizacja planu przyniesie nowoczesne rozwiązania i spowoduje wprowadzenie do zasobu przeszło 30-letniego zakładu aż 95 procent nowych obiektów. Dodatkowo będziemy mieli zagwarantowaną energooszczędność, co jest bardzo ważnym walorem funkcjonowania oczyszczalni – zaznaczył po podpisaniu umowy Prezes Krzysztof Garnetz.

Wolsztyn

Beneficjentem udzielonej przez NFOŚiGW dotacji (21 694 831 zł) zostało także lokalne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie. Jako podmiot odpowiedzialny będzie realizować przedsięwzięcie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Wolsztyn – Siedlec”. Umowę regulującą przekazanie unijnej dotacji podpisali 18 czerwca br. w siedzibie NFOŚiGW: Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska oraz Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie Maciej Ganowicz. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 42 839 568 zł. Ponadto, wobec udziału w przedsięwzięciu środków własnych, beneficjent otrzyma z Narodowego Funduszu niskooprocentowaną pożyczkę.

W ramach przedsięwzięcia zmodernizowana zostanie infrastruktura oczyszczalni ścieków w Komorowie – powstanie tam instalacja do przeróbki osadów ściekowych wraz z montażem zasilania z pomocą instalacji fotowoltaicznej. Unowocześnienie obejmie również centralną przepompownię ścieków. Przewidywany jest też remont kanalizacji sanitarnej (o długości ok. 2,53 km), a także stacji uzdatniania wody Wroniawy (wraz z przebudową układu zasilania energetycznego i budową instalacji fotowoltaicznej). W planach jest również budowa sieci wodociągowej Adamowo Sarny – Wolsztyn (ok. 2,37 km), która będzie dawać możliwość drugostronnego zasilania w wodę miasta Wolsztyn. Uruchomiony zostanie ponadto system GIS. Po wdrożeniu nowej infrastruktury z końcem 2020 r. ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych obróbce sięgnie 1,33 tys. Mg/rok, natomiast ilość uzdatnianej wody – 2 628 000 m3/rok. Pełny efekt ekologiczny ma być osiągnięty z końcem 2021 r.

– Zmodernizujemy i przebudujemy całą gospodarkę osadową. Dotychczas wydawaliśmy spore sumy na pozbycie się osadu jako odpadu. Teraz będziemy przekształcać osad w tzw. polepszacz gruntowy – nawóz wapienny posiadający wszystkie niezbędne certyfikaty. Zakładamy, że będzie na niego zbyt, więc nie tylko zmniejszymy wydatki, ale nawet osiągniemy zysk. Drugim ważnym aspektem projektu będzie zbudowanie drugostronnego zasilania Wolsztyna w wodę, gdyż obecnie część gminy otrzymuje ją tylko z jednej arterii. To będzie ok. 2,5 km nowych rurociągów. Inwestycje wykluczy potencjalne kłopoty – takie jak awaria, z powodu której miasto nie miało kiedyś wody przez 24 godziny – zapowiedział po podpisaniu umowy Prezes Maciej Ganowicz.

Turek

Na projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał unijną dotację w wysokości 21 111 381 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia sięgnie kwoty 40 732 547 zł. Umowa w tej kwestii została podpisana 15 czerwca br. w siedzibie NFOŚiGW przez Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńską i Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku Mirosława Wypióra.

W ramach projektu zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Turku. Przewidziano też budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 2,42 km i sieci wodociągowej o długości 1,88 km. Nastąpi ulepszenie oczyszczania ścieków poprzez zwiększenie przepustowości oczyszczalni, poprawa gospodarki osadowej i stanu technicznego oczyszczalni, a także przyłączenie dodatkowych odbiorców, czyli użytkowników nowej sieci kanalizacyjnej i ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę .

Prace przy przedsięwzięciu zostaną potrwają do końca czerwca 2021 r. W ramach tzw. efektu ekologicznego (ma być w pełni osiągnięty 14 lipca 2022 r.) nastąpi zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków do 95 528 RLM. Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania wyniesie 0,12 tys. Mg/rok.

– Coraz większa ilość nieczystości napływających do naszej oczyszczalni ścieków sprawia, że musimy modernizację i rozbudowę wykonać jak najszybciej. Ostatni remont był przeprowadzony 13 lat temu. Na dodatek jakość ścieków pogorszyła się, stężenia poszły w górę. Cała technologia oczyszczania musi być zatem dostosowana do zmieniających się parametrów. Spełniamy oczywiście konieczne warunki, ale dzieje się to już na granicy możliwości oczyszczalni. Środki uzyskane z NFOŚiGW pozwolą rozwiązać problem – podkreślił przy podpisywaniu umowy Prezes Mirosław Wypiór.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Chcesz przeczytać cały artykuł? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz sie na już istniejace

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE