Reklama

Uwaga! Na stacjach obowiązują nowe oznaczenia paliw

Opublikowano:
Autor:

Uwaga! Na stacjach obowiązują nowe oznaczenia paliw  - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości

Wielkopolska. Od 12 października w całej Unii Europejskiej obowiązują nowe oznaczenia paliw.

 

 

 

Od piątku (12 października) na wszystkich stacjach paliw w całej UE znajdziemy nowe oznaczenia paliw. Zmiany wprowadziła dyrektywa Parlamentu Europejskiego.

 

- Wprowadzone zmiany (według unijnej dyrektywy) mają przede wszystkim uprościć kierowcom dokonanie odpowiedniego wyboru na stacji paliw o ograniczyć ryzyko pomyłki przy dystrybutorze. - informuje portal auto-swiat.pl

 

Nowe oznaczenia benzyny – etykieta w kształcie kółka:

E5 – ben­zy­na o mak­sy­mal­nej za­war­to­ści bio­kom­po­nen­tów do 5 pro­cent. Obec­nie ozna­cza­na, jako PB 95 i PB 98.

E10 - ben­zy­na o mak­sy­mal­nej za­war­to­ści bio­kom­po­nen­tów do 10 pro­cent.

E85 - pa­li­wo opar­te głów­nie na bio­kom­po­nen­tach, do za­si­la­nia sil­ni­ków typu fle­xi­fu­el. Ta­kich aut na rynku pol­skim jest bar­dzo mało.

Nowe oznaczenia oleju napędowego – etykieta kwadratowa:

B7 – naj­po­pu­lar­niej­szy typ oleju na­pę­do­we­go o za­war­to­ści do 7 pro­cent bio­kom­po­nen­tów.

B10 – olej na­pę­do­wy o za­war­to­ści do 10 pro­cent bio­kom­po­nen­tów.

XTL – syn­te­tycz­ny olej na­pę­do­wy po­wsta­ją­cy bez uży­cia ropy naf­to­wej. Pa­li­wo może za­wie­rać do 7 pro­cent bio­kom­po­nen­tów pierw­szej ge­ne­ra­cji.

Nowe oznaczenia paliw gazowych – etykieta w kształcie rombu:

LPG – gaz płyn­ny

CNG – sprę­żo­ny gaz ziem­ny

LNG – skro­plo­ny gaz ziem­ny

H2 - wodór (w Pol­sce nie ma jesz­cze ta­kich sta­cji)

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Chcesz przeczytać cały artykuł? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz sie na już istniejace

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE