Reklama

Szef MSWiA wnioskuje o odwołanie wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka

Opublikowano:
Autor:

Szef MSWiA wnioskuje o odwołanie wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości

Wielkopolska. Mariusz Kamiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji złożył do premiera Mateusza Morawieckiego wniosek o odwołanie Łukasza Mikołajczyka ze stanowiska wojewody wielkopolskiego.

 

 

Jak informuje portal krotoszynska.pl, szef MSWiA wskazał, że powodem wniosku o odwołanie jest decyzja wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka w sprawie tzw. zamku w Stobnicy (powiat obornicki).

 

ZAMEK W STOBNICY

Budowa tzw. zamku w Stobnicy prowadzona jest w Puszczy Noteckiej, na obszarze Natura 2000. Inwestorem jest spółka D.J.T. Latem 2018 roku CBA rozpoczęło dochodzenie w kwestii prawidłowości wydanej decyzji na realizację budowy. Minister środowiska polecił także Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wszczęcie kontroli samego procesu wydania decyzji na budowę tzw. zamku w Stobnicy.

ŚLEDZTWO W SPRAWIE ZAMKU W STOBNICY

Sprawa trafiła do prokuratury. Pod koniec kwietnia 2019 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uchyliła decyzję z maja 2015 roku, która określała warunki prowadzenia budowy tzw. zamku w Stobnicy. Wniosła także sprzeciw wobec realizacji projektu, uznając jednocześnie, że cała inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY BUDOWIE ZAMKU W STOBNICY

Dlaczego więc RDOŚ wniosła sprzeciw wobec realizacji inwestycji? Powodem było ujawnienie okoliczności dotyczących powierzchni realizowanego projektu, która odbiegała od tej deklarowanej przez inwestora. Inwestor zadeklarował, że powierzchnia inwestycji to ok. 1,7 ha, tymczasem RDOŚ stwierdziła, że faktyczna powierznia inwestycji przekroczyła 2 ha.

 

Regionalna Dyrekcja podkreśliła, że ma to wpływ na klasyfikację przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, której inwestor nie przedłożył w toku postępowania pierwotnego. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w lipcu 2019 roku utrzymała w mocy decyzję regionalnej dyrekcji.

 

Inwestor odwołał się w tej sprawie do sądu. 11 marca 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję GDOŚ. 30 czerwca 2020 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska złożyła od wyroku WSA skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

ZATRZYMANIA I ZARZUTY W SPRAWIE BUDOWY ZAMKU W STOBNICY

Cały czas jednak toczyło się śledztwo w prokuraturze. W lipcu 2020 roku w związku z budową tzw. zamku w Stobnicy zatrzymano siedem osób – urzędników i przedstawicieli firmy budowlanej – którym przedstawiono zarzuty.

Śledczy stwierdzili, że pozwolenie na budowę zostało wydane pomimo niezgodności projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przepisami techniczno-budowlanymi, a także pomimo braku wymaganych prawem budowlanym opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń.

Podejrzani w tej sprawie usłyszeli zarzuty m.in. poświadczenia nieprawdy, niedopełniania obowiązków oraz prowadzenia budowy zagrażającej środowisku i prowadzeniu jej wbrew przepisom ustawy o ochronie środowiska.

 

 

POSTĘPOWANIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO W SPRAWIE ZAMKU W STOBNICY

Wtedy też prokurator okręgowy w Poznaniu złożył sprzeciw do wojewody wielkopolskiego od ostatecznej decyzji starosty obornickiego o pozwoleniu na budowę.

 

Z uwagi na to, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa – wskazywał wówczas Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy poznańskiej prokuratury okręgowej.

 

Wojewoda wielkopolski postępowanie administracyjne w sprawie budowy tzw. zamku w Stobnicy wszczął w połowie sierpnia.

DECYZJA ŁUKASZA MIKOŁAJCZYKA W SPRAWIE STOBNICY

W poniedziałek, 30 listopada 2020 r. wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wydał w tej sprawie decyzję.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk uznał ważność zgody na budowę tzw. zamku w Stobnicy, choć przeprowadzone postępowanie wykazało, że decyzja starosty obornickiego została wydana z naruszeniem prawa.

Decyzja starosty obornickiego została wydana z naruszeniem prawa – tak wynika z analizy przeprowadzonej przez służby wojewody wielkopolskiego w sprawie budowli w Stobnicy. Z uwagi na dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych, znowelizowane prawo budowlane i upływ czasu wojewoda wielkopolski nie stwierdził nieważności decyzji starosty obornickiego. W toku postępowania służby wojewody potwierdziły naruszenie prawa przez starostę obornickiego w części zarzutów prokuratora. Starosta wydał decyzję, pomimo że inwestor nie przedłożył decyzji środowiskowej dla projektowanych parkingów i nie potwierdził prawa inwestora do dysponowania Kanałem Kończak na cele budowalne. Kanał Kończak jest własnością skarbu państwa. – poinformował Tomasz Stube, rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego.

 

Przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przynał, że służby wojewody – w czasie prowadzenia analizy całego przedsięwzięcia – wzięły pod uwagę naczelną zasadę trwałości decyzji administracyjnych, ugruntowane orzecznictwo sądów administracyjnych, nowelizację prawa budowlanego, nieodwracalność skutków dla środowiska przyrodniczego oraz upływ czasu od wydania decyzji.

 

Okoliczności te nie pozwalają na stwierdzenie nieważności i wstrzymanie decyzji starosty obornickiego – wskazał Tomasz Stube.

 

WNIOSEK SZEFA MSWiA O ODWOŁANIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Właśnie ta decyzja wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka była przyczyną wniosku o jego odwołanie, który do premiera złożył szef MSWiA Mariusz Kamiński.

 

Minister Mariusz Kamiński zwrócił się do Premiera Mateusza Morawieckiego o odwołanie Pana Łukasza Mikołajczyka ze stanowiska Wojewody Wielkopolskiego. Powodem złożenia wniosku jest utrata zaufania do wojewody w związku z podjęciem przez niego sprzecznej z interesem publicznym i wydanej z naruszeniem przepisów prawa decyzji dotyczącej budowy tzw. zamku w Stobnicy – czytamy w komunikacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy wojewodę wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka. Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

 

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Chcesz przeczytać cały artykuł? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz sie na już istniejace

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE